Новий веб-сайт Асоціації неонатологів України - https://neonatology.org.ua. Сайт працює в тестовому режимі. Орієнтовна дата запуску - початок 2018 року.

Усі свіжі та актуальні матеріали шукайте в розділі "Новини" на нашому новому сайті та на сторінці Асоціації в мережі Facebook

Німецько-Український семінар в рамках проекту «Україна – Здоров’я дітей» «Резерви зниження інвалідності у дітей з груп ризику. Неонатальні аспекти. Соціальна педіатрія» відбувся в києві 20-21 жовтня 2017 року.

До вашої уваги програма семінару  та матеріали секції  «Роль катамнестичного спостереження у зниженні захворюваності та інвалідності дітей з перинатальною патологією»

Програма Німецько-Українського семінару  «Резерви зниження інвалідності у дітей з груп ризику. Неонатальні аспекти. Соціальна педіатрія»

Інформаційний лист

Секція: «Роль катамнестичного спостереження у зниженні захворюваності та інвалідності дітей з перинатальною патологією»

РЕЗОЛЮЦІЯ

Німецько-Українського семінару «Резерви зниження інвалідності у дітей з груп ризику. Неонатальні аспекти. Соціальна педіатрія»

(м. Київ, 20-21 жовтня  2017 р.)

Висловлюємо щиру подяку Міністерству охорони здоров’я Німеччини, Національній академії медичних наук України, Міністерству охорони здоров’я України за організацію  семінару, а також німецьким колегам за надану можливість українським лікарям дознатися  ще більше про кращі практики, які на сьогодні використовуються в Німеччині в сфері реабілітації, неонатології у контексті спостереження за дітьми з груп ризику. Проведення семінару надало можливість поділитися практичним досвідом використання в роботі реабілітаційних установ міжнародної класифікації функціональності, порушень здоров’я - групи інвалідності дітей/підлітків, досвідом в організації центрів сприяння раннього розвитку дітей, соціально-педіатричних центрів та організацією  паліативної  допомоги дітям.  Все це має велике практичне значення в умовах реформування системи охорони здоров’я, яке на сьогодні відбувається в Україні.

Профілактика неінфекційних хвороб та інвалідності, катамнестичне спостереження, раннє втручання у веденні передчасно народжених дітей та паліативна допомога визначена Всесвітньою організацією охорони здоров’я як підхід, що поліпшує якість життя пацієнтів, членів їх родин, і тим самим суттєво впливає на показники інвалідизації, захворюваності, смертності й профілактику сирітства.

Існуюча на теперішній час медична система нагляду базується лише на вивченні повноти обстеження, регулярності спостереження, втілення комплексу лікувально-оздоровчих заходів і його результатів у дітей-інвалідів, і не орієнтована на виявлення проблем у дітей з групи ризику.

Реалізація Концепції комплексної медико-соціальної реабілітації дітей з обмеженням життєдіяльності у контексті реформування системи охорони здоров’я в Україні  передбачає  необхідність створення нових організаційних моделей медичних закладів та сімейно-орієнтованих послуг для дітей  з особливими  потребами: розвиток системи катамнестичного спостереження та послуг раннього втручання, центрів комплексної медико-соціальної реабілітації дітей з обмеженням життєдіяльності,  метою яких є  створення сприятливих умов для гармонійного розвитку дітей з ушкодженням нервової системи, у тому числі передчасно народжених дітей, віком від народження до 3 років, сприяння їх розвитку, збільшення мотивації, навичок та вмінь сім’ї у забезпеченні процесу догляду за розвитком дитини в залежності від його/її індивідуальних і вікових особливостей, формуванні партнерських відносин з родиною, забезпечуючи при цьому необхідну підтримку у соціальній інтеграції сім’ї і дитини.

З метою покращення стану здоров’я передчасно народжених дітей, доношених дітей з ушкодженням нервової системи, підвищення якості життя родин, безпеки надання медичної допомоги новонародженим, забезпечення ефективної роботи перинатальної педіатрії та  удосконалення реабілітаційної допомоги  в Україні й об’єднання медичної і соціальної служб, громадської спільноти, удосконалення профілактичних заходів, спрямованих на запобігання виникненню інвалідизуючої патології у дітей за підтримки Асоціацій неонатологів та дитячих неврологів України  пропонуємо:

 • затвердити і впровадити в Україні сучасну Міжнародну класифікацію функціонування, обмежень життєдіяльності і здоров’я (МКФ) та концепції біопсихосоціальної моделі хвороби;
 • продовжити розробку проектів нормативно-правових актів, програм, планів, стратегій та інших документів з метою практичної реалізації в Україні  положень Конвенції ООН про права дитини, Конвенції ООН про права  осіб з інвалідністю та інших міжнародних актів з цих питань;
 • організувати виявлення в пологових закладах всіх рівнів надання медичної допомоги дітей групи ризику розвитку інвалідизуючих захворювань для забезпечення своєчасного застосування  до  дітей груп ризику реабілітаційних заходів та  послуг  раннього втручання, з метою зниження показників інвалідності дітей, попередження раннього сирітства 
 • забезпечити дальший розвиток в Україні мережі реабілітаційних установ комплексної медико-соціальної реабілітації дітей з обмеженням життєдіяльності та  послуг  раннього втручання з максимальним їх наближенням до родини;
 • створити в Україні службу катамнестичного спостереження за дітьми з групи ризику, в тому числі передчасно народженими, для виявлення порушень розвитку та своєчасного скеровування до раннього втручання й реабілітаційних послуг і тим самим покращувати їх соціальну адаптацію;
 • створення в регіонах єдиного реабілітаційного простору та єдиної централізованої бази даних пацієнтів;
 • підтримувати сім’ї та заохочувати їх приймати участь в процесах розвитку дітей, що дозволить зменшити кількість немовлят, від яких відмовились батьки;
 • налагодити взаємодію та наступність у роботі всіх структурних підрозділів та служб, які проводять спостереження за дітьми до 3 років життя;
 • розробити та впровадити скринінги та шкали розвитку для дітей групи ризику до 3 років життя для забезпечення діяльності служб раннього втручання;
 • сприяти подальшому поширенню філософії педіатрії розвитку;
 • розвивати паліативну допомогу, у тому числі і перинатальну, у відповідності до світових підходів збереження прав дитини;
 • створення належних матеріальних та організаційних вимог для забезпечення всього комплексу реабілітаційних послуг дітям з обмеженням життєдіяльності та їх родинам;
 • продовжувати міжнародну співпрацю з Федеральним міністерством охорони здоров’я Німеччини в рамках проекту «Україна – Здоров’я дітей»;
 • активно сприяти встановленню контактів та співпраці з іншими міжнародними установами й організаціями в сфері катамнестичного спостереження за новонародженими групи ризику та перинатальної паліативної допомоги;
 • сприяти та поширювати просвітницьку діяльність Асоціацій неонатологів та дитячих неврологів України в сфері психологічної та соціальної підтримки сімей передчасно народжених, дітей інвалідів та  дітей, які потребують паліативної допомоги.

 

ЗВЕРНУТИСЬ ДО МОЗ УКРАЇНИ З ПРОПОЗИЦІЯМИ:

 1.  Затвердити на рівні МОЗ України комплекс профілактичних заходів, спрямованих на запобігання формуванню інвалідності у дітей та поглиблення її ступеня.
 2. Удосконалити систему кадрового забезпечення в галузі реабілітації та організації надання соціальних та освітніх послуг дітям з обмеженим життєдіяльності.
 3. Розробити та впровадити систему катамнестичного спостереження та сервісів раннього втручання для дітей від народження до 3 років життя.
 4. Проводити подальшу регіоналізацію перинатальної допомоги, включивши систему катамнестичного спостереження з метою підвищення доступу до якісної медичної допомоги усіх верств населення, в тому числі сімей з низьким матеріальним забезпеченням та тих, що живуть у віддалених районах.
 5. Розширити науково-методичне та інформаційне забезпечення системи комплексної медико-соціальної реабілітації дітей з обмеженням життєдіяльності.
 6. Співпрацювати з громадськими організаціями, соціальними службами, релігійними конфесіями, волонтерами з метою розробки реабілітаційних послуг і контролю за їх реалізацією.
 7. Міністерству Охорони Здоров’я України спільно з Національною академією медичних наук України затвердити науково-практичну програму «Здоров’я дітей - старт на все життя», розроблену фахівцями ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України та схвалену Президією НАМН України
 8. Сприяти прийняттю Концепції соціальної педіатрії (комплексної медико-соціальної реабілітації дітей з обмеженням життєдіяльності), розроблену фахівцями ДЗ «Українській медичний цетр реабілітації дітей з органічним ураженням нервової системи МОЗ України»

 

Оргкомітет

 21.10.2017